„БЪЛГАРСКА ТОКАТА“ е танцово-пластичен и картинен разказ за България, който черпи сили и вдъхновение от нейната красота и духовно достойнство. Отделните части осмислят различни черти от националната митология, обичаи и бит, предлагат оригинални интерпретации на значими превратности в живота на българите.
Сценичното действие тълкува музиката със средствата на съвременния танц и така изгражда пъстрия, ярък и противоречив образ на българската душевност.

Едно вълнуващо пътешествие през времената и пространствата на българите, през традициите, образите и провокациите на родовата ни памет. Пътешествие към другия до нас, но и нашата среща със самите себе си в търсена на автентичност, емоционална неподправеност и свобода.

TOCCATA, произхожда от италианското toccare „да докосна“ и означава “ ДОКОСНАТА „….Токата (на немски: Toccata, е виртуозна музикална пиеса, типична за клавирните инструменти или струнните инструменти (от типа на лютня и китара), включваща бързи моменти. Най-известните токати днес са на Йохан Себастиан Бах и токатата от встъплението на операта „Орфей“ на Клаудио Монтеверди.

 

Advertisements