„ПОСТ“- ИДЕАЛНИЯТ ГРАД. ФОТОУТОПИЯ.

* Идеален град –  концепция за план на град, замислен в съответствие с  повелите на определени „рационални“ или „морални“ цели. „Идеална“ та природа на такъв град може да обхване морални, духовни и юридически правила  на гражданското общество, но предимно начините, по които те се реализират чрез градските структури, включително сгради, улично оформление и др. Чертежите…

Read more „ПОСТ“- ИДЕАЛНИЯТ ГРАД. ФОТОУТОПИЯ.