КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТА:

Θ ИНТЕРАКТИВНА AV ИНСТАЛАЦИЯ ; Θ ДВУКАНАЛНА AV ИНСТАЛАЦИЯ; Θ ДВУКАНАЛНА МОУШЪН-ТЕКСТОВА ИНСТАЛАЦИЯ; Θ ОНЛАЙН ФЕЙСБУК ИГРА; Θ ОНЛАЙН СБОРНИК С ГРУПОВО СЪЗДАДЕНА ПОЕЗИЯ; Θ ВИРТУАЛНА ГРУПОВА АБСУРДИСТКА КНИГА; Θ ФОТО И АУДИО ПРОУЧВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВА, ЗА КОИТО Е СЪЗДАДЕНА ИНТЕРАКТИВНАТА ИНСТАЛАЦИЯ;

 

01Да направим портрет на  конкретно пространство означава да  опортретим нечие   произведение .     За целта  сме провокирани да го тълкуваме като публика, но ако  като автори чрез  интерпретацията си   създадем  ново произведение на изкуството, което да предава личното ни отношение ,  на свой ред  и то ще предизвика нови субективни интерпретации и така взаимно ще си предаваме щафетата.

С проекта   >>>/ ТЪЛКОВЕН ГЕНЕРАТОР  търсим отговор на следните въпроси:

Щом  Публиката поддържа  живота  на една творба, дали субективността в  тълкуването на едно произведение  не  променя и  него самото?

Какво би се случило  ако опитаме да материализираме  субективното отношение на многобройна публика? Доколко ще се развие Произведението?
И възможно ли е да се окаже, че вече не ние сме автора му, а то само се развива в неочаквана посока, употребявайки толкова автори, колкото са му необходими ?
Значи ли субективността, че нямаме допирни точки едни с други и могат ли взаимодействията ни да раждат изкуство?

AN1

За интерактивната инсталация >>>/IGEN са използвани фотоколажи на архитектурни детайли и  звук от  локации, където  по- късно  тя е показана. Материалът от проучването на пространството е преобразуван в  аудио-визуални  атмосфери,  които публиката да тълкува и по този начин да им влияе . В зависимост от различни букви на компютърна клавиатура, текстовите коментари, които публиката е поканена да направи,  променят изображението така, че всеки следващ участник да вижда различна картина. На живо се ражда ново произведение- общо , не-контролирано, а само инициирано  от първоначалния автор.Неочакваните асоциации и тълкувания на юзърите   са архивирани в отделни банки за всяка една AV атмосфера и ще послужат като основа за създаването на групова експериментална поезия в социалната мрежа.

С  документалния си  експеримент целим да приобщим гледащия с правещия изкуство,тълкуващия – с друг тълкуващ. Като резултат от това да предложим  произведние, постояно обогатявано с нови идеи,теми или послания, запазващо  максимално отворена рамка.

 ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА @ :

 

 


 

 

 

 

Проектът  се състои от няколко етапа:

 

main idea

# етап 1 :  Документално звуково и фото  проучване на избрани от ARTNOMADIKA пространства, събиране и  и обработка на суровия материал.

# етап 2 :  Създаване на  серии   фотоколажи с архитектурни детайли  и  звукови картини  от  пространствата, където  творбата после е изложена.

# етап 3 :  Покана  за игра с преобразуваните  аудио-визуални  атмосфери  под формата на интерактивна инсталация. Зрителят- участник е поканен да сподели своя интерпретация с помощта на компютърна клавиатура, но  е задължен да завършва коментара си със съюз или предлог.  Вграждайки своята асоциация , всеки  генерира тълкуванията, натрупани от предшественицитему. Изписвайки текст,   участникът  манипулира  и  оставя след себе си различно изображение за следващия юзър. Така Публиката  изменя творбата постоянно и създава заедно уникален и непрекъснат абстрактен текст.


 

              IGEN #AIGEN #A


 

# етап 4 : Предоставяне на  архивираните  банки от думи на произволен брой хора  за създаването на нови текстове. По структура и базисен материал  целта е новите текстове да са еднакви – пъзели от досегашните  коментари-образи, но поради субективните качества на участниците – да бъдат произведения  с  различен смисъл едно от друго;

# етап 5 :  Публикуване на  резултатите от експеримента като видео-документация.

# етап 6 :  Публикуване на  резултатите от експеримента  в два онлайн сборника- групова експериментална поезия и групова абсурдистка книга.

 

 


                IGEN video installationIGEN #B

 


Материалът за проекта е събран от аудио- визуално проучване на   Водната кула в  квартал  Лозенец , Централна Минерална Баня и северната сграда на НХА в София. По-късно проектът е показан като интерактивна  инсталация и двуканална видеоинсталация  – съответно на международните фестивали  WATER TOWER ART FEST/ Фестивал за изкуство в алтернативно пространство  и  DA FEST / Фестивал за дигитално изкуство, проведени в същите сгради, както и на   COMPUTER SPACE ART FORUM  и  Доркбот-София #9 .

 


 

                 IGEN #BIGEN #B

 


 

 

>   Със събрания текстов материал екипът на  ARTNOMADIKA  кани  Facebook потребители да вземат участие в проекта и да играят в пет-дневната онлайн игра  Facebook bla bla game ( създаване на експериментална виртуална поезия от фиксирани банки с думи). Резултатите после са смесени обратно с работите на фестивалната публика  и заедно са публикувани в общ онлайн сборник .

 

>  Създаването на втория сборник (групова абсурдистка книга) е в процес, отворена покана за участие можете да видите ТУК .

 

 


 

shemaInstall

______________________________________

роли на екипа за инсталацията :

идея, концепция и дизайн + технически скици и рекламни материали:

Цвета Богданова :::

фотография  :

Велина Кокалова, Цвета Богданова :::

дигитални фотоколажи:

  Цвета Богданова, Велина Кокалова :::

софтуер:

Симеон Янчев и  Цвета Богданова :::

саунд дизайн:

Милен Йорданов

звукозапис:

Атанас Илчев

текстови коментари, промяна на изображенията:

фестивална публика

______________________________________

роли на екипа за онлайн  каталога :

идея и дизайн: Цвета Богданова :::

обработка на визуалния материал:  Цвета Богданова, Велина Кокалова :::

редакция: Иван Димитров

(автори на експериментална поезия – Facebook потребители)

 


ТЕХНИЧЕСКИ СКИЦИ
type of sensor
тип сензор [IR]
activation scatch - red - IR sensor activating blue-video projection
скица при активиране на инсталацията – червен контур – активиране на сензора синьо – видеопрожекция

 

4componentsplacing

5sizeskotirovki

installation components

компоненти на инсталацията: кутия от шперплат / лаптоп / Bидео проектор / arduino  микроконтролер / IR сензор / външна компютърна клавиатура / слушалки / диодна лампа с  usb изход

uзползвани компютърни програми:           Processing / Arduino

пространствени изисквания: минимум повърхност за прожектиране  – 1m(Вис) /1m (Шир), минимум подово пространство  – от  1,20м (Шир) /3м (Дълб)

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА   >>>/ ТЪЛКОВЕН ГЕНЕРАТОР:

# технически скици  / # софтуер / # звукови картини / # визуален материал / # банки с интерпретации /# пространствeно проучване / # аудио-визуални резултати / # bla bla game каталог / # абсурдистки експеримент /

 

_________________________________________________________________________________________

©  ARTNOMADIKA 2011

________________________________________________________________________________________

Advertisements