МУЛТИКАНАЛНА AV ИНСТАЛАЦИЯ – ЕТАП ОТ ПРОЕКТА  >>>/IGEN  

AN1

Материалът за проекта е събран от аудио- визуално проучване на   Водната кула в  квартал  ЛозенецЦентрална Минерална Баня и северната сграда на НХА в София. По-късно проектът е показан като интерактивна  инсталация и двуканална видео инсталация  – съответно на международните фестивали  WATER TOWER ART FEST/ Фестивал за изкуство в алтернативно пространство  и  DA FEST / Фестивал за дигитално изкуство, проведени в същите сгради, както и на   COMPUTER SPACE ART FORUM  и  Доркбот-София #9 .
AV инсталацията на  DA FEST / Международен Фестивал за дигитално изкуство, НХА 2011.

ЕТАПИ НА ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ:

# етап 1 :  Документално звуково и фото  проучване на избрани от ARTNOMADIKA пространства, събиране и  и обработка на суровия материал. :

видео: Цвета Богданова и Велина Кокалова [ARTNOMADIKA (BG)]

аудио: Зой Уинтерщейн [DE]  ;


 

# етап 2 :  Създаване на  серии   фотоколажи с архитектурни детайли  и  звукови картини  от  пространствата, където  творбата после е изложена;


 

# етап 3 :  Покана  за игра с преобразуваните  аудио-визуални  атмосфери  под формата на интерактивна инсталация. Зрителят- участник е поканен да сподели своя интерпретация с помощта на компютърна клавиатура, но  е задължен да завършва коментара си със съюз или предлог.  Вграждайки своята асоциация , всеки  генерира тълкуванията, натрупани от предшественицитему. Изписвайки текст участникът  манипулира  и  оставя след себе си различно изображение за следващия юзър. Така Публиката  изменя творбата постоянно и създава заедно уникален и непрекъснат абстрактен текст;


 

# етап 4 : Предоставяне на  архивираните банки от думи на произволен брой хора  за създаването на нови текстове. По структура и базисен материал  целта е новите текстове да са еднакви – пъзели от досегашните  коментари-образи, но поради субективните качества на участниците – да бъдат произведения  с  различен смисъл едно от друго;


 

# етап 5 :  Публикуване на  резултатите от експеримента като видео-документация:

НЯКОИ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД  ЕТАП #4:


# етап 6 :  Публикуване на  резултатите от експеримента  в два онлайн сборника- групова експериментална поезия и групова абсурдистка книга.


СЪБРАНИ АУДИО – ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ИГРАТА НА ПУБЛИКАТА  В ПРОЕКТА /
ФЕСТИВАЛ  „ВОДНА КУЛА“ 2010:

 

Advertisements