# LIVE ACTION REFERENCE workflow in which to build a compelling animated characters animators recreate situations with real sets and live models (actors).


 

Photo-documentation of scenes from the creation process of „АLICE IN WONDERLAND“ – WALT DISNEY PRODUCTIONS, 1951.  The movie proved to be  “  ahead of its time and has since been regarded as one of Disney’s greatest animated classics, notably one of the biggest cult classics in the animation medium, as well as one of the best film adaptations of Alice (source>wikipedia).  The actress Kathryn Beaumont as young – the prototype of  Alice in Disney`s production. Photos –  property of  WALT DISNEY COMPANY .


 

The basic principle of animation art requires  the transfer of   human body behavior, along with the uniqueness of the actor`s quirk as well as  the authenticity of the alive   onto a dynamic drawing, in order instituting the associative thinking of the viewer. Compliance with this principle, namely they are imitated emitted by the image of a living person and fitted“ to the drawn object illusive, non-material, deceptive.

 

Основният принцип на анимацията изисква  поведението на човешкото тяло и най-вече  пластиката му,  заедно с уникалността на акьорската хрумка и  автентичността на живото,  да бъдат прехвърлени върху раздвижена рисунка, с цел възбуждане на асоцативното мислене у зрителя. За  спазването на този принцип именно те  биват имитирани, отделяни  от образа на живия човек и „монтирани“ към  рисуван обект – илюзорен, не-материален, измамен.

Откривайки тези фотографии, се шокирах от техния художествен резултат…
Извадени от контекста си, че и  в него, въздействат мрачно, дори потискащо. Дете, провесено с главата надолу, люляно затворено  в гигантски „буркан“, със стилизирано- преправено  лице, натикано  в изрядна спретната рокличка, с обгорени коси от маша за съвършени букли, стоящо гордо и щастливо, че“твори история“ – и  всичко това за една или друга по-убедителна анимационна сцена, която да радва милиони деца по света. Деца, без „шанс“ като този. Парадокс…  Спомних си  как  за да играе  в мюзикъла „Магьосникът от Оз“ (друга „култова кино-класика“), в MGM било взето решение и  напъхали скоби в ноздрите на Джуди Гарланд с изискването, иначе хубаво пеещото момиченце, да се сдобие  с  чип нос.  Опит за  създаване на нов – идеален свят, където е махнато всичко „излишно“, а избраното е грижливо „поправено“.  Копиране с „ъпгрейд“, „зализване“ на реалността? ….

На трите документа ясно се вижда как,  в името на Нейно величество Илюзията, живият човек [детето (актрисата)] присъства в неестествени  ситуации (!) за да бъде стимулирано максимално естественото му поведение… Парадокс.
Резултатът – анимационен филм – „жив“ по своему хибрид, мутант, но често симпатичен . Парадокс ;)

Последвалите серии глитч-арт  изображения са условно казано опит за авторско визуално отмъщение срещу тези иконични в развлекателната индустрия артефакти.   Нарушената неприкосновеност  и подмяна на образа, които биват легитимирани чрез тях, служат за  цел, с ефекта на бумеранга на свой ред да бъдат превърнати  в мишена. Загубата на информация при рециклирането на изображенията и  подмяната им  чрез агресивна колажна намеса играят ролята на точното оръжие в ръцете на дигиталния художник.

I. : LIE TO ME BOOMERANG #1

Вградените графични изображения в двете работи са от Средновековието и илюстрират  вид инквизиторско мъчение, визуалната съпоставка сама води до изводи.

 

 

.

.

.

 

▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉

 

 

.

.

.

 

II.  : LIE TO ME BOOMERANG #2

 

 

.

.

.

▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉

.

.

.

III. : LIE TO ME BOOMERANG #3

Advertisements