ИНТЕРАКТИВЕН АУДИО-ВИЗУАЛЕН ПЪРФОРМАНС

 

Първи Международен Фестивал за дигитални изкуства DA Fest

София, НХА, Ателие #1, 2009г.


Пърформансът е представен като резултат от уъркшопа  poster_02

„СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ-ПРОСТРАНСТВА“ 

с водещи  Ян Клуг (холандски композитор и медиен дизайнер)

и  Андреа Пачиото (италиански театрален режисьор)


▲ ✎ Идея: Цвета Богданова и Велина Кокалова [ARTNOMADIKA team];ARTNOMADIKA_Logo

  ▲ ✎ Дигитален патч и анимации: Петко Танчев и Цвета Богданова;MFM-300x300

Генериране в реално време: Петко Танчев [MELFORMATOR] ;

▲ ✎ „Актьори“: Велина Кокалова и Цвета Богданова;obekt

▲ ✎ Обекти: Велина Кокалова и Цвета Богданова;

▲ ✎ Аудио среда:  Цвета Богданова;

използвани програми: Max MSP, Adobe Premiere


Свободен експеримент с цел раждането на нови художествени образи и сюжет от срещата в ограничено време на компютърна технология,  материална  арт инсталация (обект), театър и музика .

По думите на водещите в процеса на работа :

„… се изследват  възможностите за създаване и осъществяване на интерактивна аудио-визуална среда. Приложеният подход се фокусира предимно на творческия процес, на концепциите и идеите, а не на самата техника. Техническият аспект на съзиданието винаги изисква грижливо отношение, но целта на уършопа е да превърне техниката и технологията в творчески инструменти, които освобождават въображението и стимулират творческото и поетическото развитие на нов съвременен театрален език.

Уъркшопът е въведение към приложението на нови медийни и компютърни технологии в изпълнителските изкуства, демонстриране на използването на някои софтуерни програми и техники за дигитален образ и комбинирането на звук, мултимедийни продукти, интерактивни пърформанси и инсталации.“


 

кадри от пърформанса:

 

nha_logo

Advertisements